K這dzkie Towarzystwo Tenisowe - KTT
K這dzkie Towarzystwo Tenisowe - KTT
Strona g堯wna Artyku造 Fotogaleria Linki Kontakt 19-10-2018
Nawigacja
Strona g堯wna
Ranking 2018 - krocz帷y
Kalendarz turniej闚 - sezon 2018
Artyku造
Fotogaleria
Linki

Szukaj
Kontakt
Pogoda

POGODA DLA KΜDZKA
Facebook

Odwied nas i polub na Facebooku

tekst alternatywny

Towarzystwo
Historia
Cele
Cz這nkowie
W豉dze
Gdzie nas szuka?
Patroni i sponsorzy
Zaprzyja幡ione kluby tenisowe
Regulamin KTT
Postanowienia og鏊ne
Zarz康zanie turniejami z cyklu KTT
Przepisy og鏊ne
Przepisy szczeg鏊ne
Techniczne warunki
Przepisy klasyfikacji KTT
Kodeks post瘼owania
Zasady gry
Og鏊nie o tenisie
Przepisy gry
Gra podw鎩na
Kort tenisowy
S璠ziowanie
Interpretacje
Rakieta tenisowa
Pi趾a tenisowa
Kodeks amatora
S這wniczek tenisisty
Video - KTT K這dzko
"Deblowe Mistrzostwa" 2012 "Dni K這dzka" 2011
"Zimowe Asy" 2011
Ostatnie Artyku造
ranking 2018 - krocz帷y
Sudety Open '16
Mecz Brzeg - K這dzko
Debel
Sudety Open 2013
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Nie jeste jeszcze naszym U篡tkownikiem?
Kilknij TUTAJ 瞠by si zarejestrowa.

Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Kodeks post瘼owaniaKodeks post瘼owania zawodnika.

VII.1 Cel
Celem niniejszego kodeksu jest unikni璚ie nieuczciwych i nieprofesjonalnych zachowa zawodnik闚 bior帷ych udzia w turniejach amatorskich.

VII.2 Naruszenie kodeksu podczas turnieju
1. Og鏊na zasada.
Ka盥y zawodnik powinien podczas wszystkich mecz闚 oraz przez ca造 czas trwania turnieju zachowywa si na obiektach turniejowych w spos鏏 godny sportowca i zdyscyplinowany. Przepis ten dotyczy tak瞠 wszystkich os鏏 b璠帷ych z zawodnikiem tzn. trener闚, opiekun闚, cz這nk闚 rodziny, itd. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zachowa maj帷ych charakter obra幢iwy w stosunku do innych zawodnik闚, KTT, organizator闚, pracownik闚 turnieju, s璠zi闚, widz闚 lub innych os鏏, organizator (s璠zia) mo瞠 podj望 decyzj o usuni璚iu takiej osoby z obiektu, na kt鏎ym jest rozgrywany turniej.
Dla cel闚 wszystkich przepis闚 naruszenia kodeksu podczas turnieju obiekty turniejowe oznaczaj korty wraz z infrastruktur oraz inne miejsca zwi您ane bezpo鈔ednio z turniejem.

2. Punktualno嗆
Mecze powinny nast瘼owa zgodnie z og這szonym wcze郾iej planem gier. Ka盥y zawodnik, nie b璠帷y gotowy do gry w ci庵u 10 minut po jej wywo豉niu, podlega karze ostrze瞠nia.
Ka盥y zawodnik nie b璠帷y gotowy do gry w ci庵u 15 minut po jej wywo豉niu, powinien by zdyskwalifikowany, chyba 瞠 organizator (s璠zia) po rozpatrzeniu wszystkich okoliczno軼i nie na這篡 dyskwalifikacji.

3. Str鎩 i sprz皻
Wszyscy zawodnicy powinni by ubrani i prezentowa si w spos鏏 profesjonalny, tzn. mie przepisowy, czysty str鎩 tenisowy podczas wszystkich swoich mecz闚.
Zawodnicy maj obowi您ek gra w butach przeznaczonych do gry na nawierzchni, na kt鏎ej rozgrywany jest turniej. Organizator (s璠zia) ma prawo do wydania decyzji, czy buty nadaj si do gry na danej nawierzchni.

4. Opuszczenie kortu
Podczas meczu oraz rozgrzewki zawodnikowi nie wolno opu軼i kortu. Zawodnik, kt鏎y naruszy ten przepis, mo瞠 zosta zdyskwalifikowany przez organizatora (s璠ziego).

5. Odmowa doko鎍zenia meczu
Zawodnik musi doko鎍zy rozpocz皻y mecz, chyba, 瞠 z uzasadnionych powod闚 nie jest w stanie tego zrobi. Zawodnik, kt鏎y narusza ten przepis mo瞠 by zdyskwalifikowany przez organizatora (s璠ziego).

6. Nieuzasadnione przerwy
Zawodnicy powinni przyst徙i do gry na 膨danie organizatora (s璠ziego), natychmiast po zako鎍zeniu rozgrzewki. Od tego momentu gra powinna by kontynuowana bez nieuzasadnionych przerw, do kt鏎ych zalicza si tak瞠 przerwy spowodowane naturalna utrat sprawno軼i fizycznej.

a) Maksimum 20 sekund mo瞠 up造n望 od momentu zako鎍zenia punktu do czasu wykonania serwisu w kolejnym punkcie. Je郵i pierwszy serwis jest z造, drugi musi by wykonany bezzw這cznie.

b) Podczas zmiany stron przy nieparzystej sumie gem闚 w secie maksymalnie 90 sekund mo瞠 up造n望 od momentu zako鎍zenia punktu do czasu wykonania pierwszego serwisu w kolejnym gemie. Jednak, po pierwszym gemie ka盥ego seta gra powinna by kontynuowana i zawodnicy musz zmieni strony bez przerwy na odpoczynek.

c) Po zako鎍zeniu ka盥ego seta, bez wzgl璠u na wynik, zawodnicy maj prawo do przerwy, kt鏎a mo瞠 trwa maksymalnie 120 sekund od momentu zako鎍zenia punktu do czasu wykonania pierwszego serwisu w kolejnym secie. Je郵i suma gem闚 w zako鎍zonym secie jest parzysta, zawodnicy nie zmieniaj stron a do zako鎍zenia pierwszego gema kolejnego seta. Odbieraj帷y powinien dostosowa si do tempa podaj帷ego i musi by gotowy do odbioru, kiedy podaj帷y jest gotowy do serwisu.

d) Po zako鎍zeniu drugiego seta zawodnicy graj帷y w kategoriach wiekowych +35 i powy瞠j maj prawo do 10 min przerwy, chyba, 瞠 w miejsce 3 seta rozgrywany jest tie- break. Przekroczenie niniejszego przepisu karane jest zgodnie z nienarastaj帷ym systemem kar. Pierwsze naruszenie przepisu karane jest ostrze瞠niem, ka盥e kolejne kar punktu.

Jednak, je郵i naruszenie przepis闚 wi捫e si z odmow doko鎍zenia meczu, naturaln utrat sprawno軼i fizycznej lub kontuzj, po wezwaniu do kontynuowania gry, organizator (s璠zia) nak豉da kolejne kary zgodnie z narastaj帷ym systemem kar. R闚nie, je瞠li organizator(s璠zia) uzna, 瞠 odbieraj帷y celowo i regularnie zak堯ca rytm serwuj帷ego, mo瞠 ukara odbieraj帷ego zgodnie z narastaj帷ym systemem kar.

7. U篡wanie nieprzyzwoitych wyraz闚
Zawodnicy nie powinni u篡wa nieprzyzwoitych wyraz闚 na obiektach turniejowych. Je郵i zawodnik naruszy ten przepis podczas meczu, mo瞠 by za to ukarany zgodnie z narastaj帷ym systemem kar. Dla cel闚 niniejszych przepis闚, u篡wanie nieprzyzwoitych wyraz闚 oznacza u篡wanie s堯w powszechnie znanych jako przekle雟twa lub s這wa obra幢iwe, kt鏎e by造 wyra幡ie s造szane przez kogokolwiek z organizator闚, s璠zi闚, widz闚 lub innych os鏏.

8. Obra幢iwe gesty
Zawodnicy nie powinni wykonywa na obiektach turniejowych 瘸dnych gest闚 uwa瘸nych za obra幢iwe.
Je郵i naruszenie tego przepisu nast徙i podczas gry, zawodnik podlega karze zgodnie z narastaj帷ym systemem kar.
Dla cel闚 tego przepisu, obra幢iwe gesty oznaczaj wykonywanie znak闚 r瘯oma, rakiet lub pi趾, kt鏎e powszechnie s uwa瘸ne za obra幢iwe.

9. Obraza s這wna
Zawodnicy na obiektach turniejowych nie powinni obra瘸 s這wnie s璠zi闚, przeciwnika, widz闚 lub jakiejkolwiek innej osoby. Je郵i takie naruszenie przepis闚 b璠zie mia這 miejsce podczas meczu, zawodnik mo瞠 by ukarany zgodnie z narastaj帷ym systemem kar.
Dla cel闚 niniejszego przepisu, obraza s這wna oznacza stwierdzenie skierowane do s璠ziego, przeciwnika, widza lub innej osoby, kt鏎e w wyra幡y spos鏏 podwa瘸 jego uczciwo嗆 lub ma charakter uw豉czaj帷y, obra幢iwy lub obel篡wy.

10. Obraza czynna
Zawodnicy na obiektach turniejowych nie powinni obra瘸 czynnie jakiegokolwiek s璠ziego, przeciwnika, widza lub innej osoby. Je郵i takie naruszenie przepis闚 b璠zie mia這 miejsca podczas meczu, zawodnik mo瞠 by ukarany zgodnie z narastaj帷ym systemem kar. Obraza czynna oznacza dotykanie jakiejkolwiek osoby bez jej upowa積ienia.

11. Nadu篡cie pi貫k
Zawodnicy nie powinni mocno lub z gniewem uderza, kopa oraz rzuca pi趾i tenisowej na obiektach turniejowych, z wyj徠kiem sytuacji przypadkowych, maj帷ych miejsce podczas wymiany na korcie. Dla cel闚 niniejszego przepisu nadu篡cie pi趾i oznacza celowe wyrzucenie pi趾i poza obr瑿 kortu, celowe lub przypadkowe uderzenie, kopni璚ie, rzucenie pi趾i w obr瑿ie kortu, kt鏎e mo瞠 stanowi zagro瞠nie dla os鏏 znajduj帷ych si na korcie lub w jego pobli簑. Je郵i takie naruszenie przepisu ma miejsce podczas meczu zawodnik mo瞠 by ukarany zgodnie z narastaj帷ym systemem kar.

12. Nadu篡cie rakiety lub innego sprz皻u
Zawodnicy nie powinni mocno lub z gniewem uderza, kopa oraz rzuca rakiety tenisowej, a tak瞠 innego sprz皻u na obiektach turnieju. Naruszenie tego przepisu podczas gry podlega karze zgodnie z narastaj帷ym systemem kar.
Dla cel闚 niniejszego przepisu, nadu篡cie rakiety lub innego sprz皻u oznacza umy郵ne uderzenie w siatk, kort, sto貫k s璠ziowski lub inne sta貫 wyposa瞠nie kortu z powodu gniewu lub frustracji lub dzia豉nie maj帷e na celu zniszczenie rakiety lub sprz皻u.

13. Niesportowe zachowanie
Zawodnicy w trakcie rozgrywania turnieju powinni zachowywa si w spos鏏 godny prawdziwego sportowca, oddaj帷 szacunek wszystkim osobom na obiekcie oraz respektuj帷 prawa przeciwnik闚, widz闚 oraz innych os鏏. Za naruszenie tego przepisu zawodnik mo瞠 by ukarany zgodnie z narastaj帷ym systemem kar. Niesportowe zachowanie oznacza wszelkiego rodzaju zachowania, kt鏎e tworz niew豉軼iwy i szkodliwy wizerunek sportowca, a kt鏎e nie zosta造 obj皻e przepisami szczeg馧owymi.

14. System kar
a) Narastaj帷y system kar
- pierwsze naruszenie przepis闚 - ostrze瞠nie,
- drugie naruszenie przepis闚 - utrata punktu,
- trzecie i ka盥e kolejne naruszenie przepis闚 - utrata gema.
Jednakowo po trzecim naruszeniu przepis闚 organizator (s璠zia) decyduje, czy nast瘼ne naruszenie przepis闚 b璠zie ukarane utrat gema czy dyskwalifikacj. Od tego momentu organizator (s璠zia) powinien obserwowa mecz i decydowa o na這瞠niu nast瘼nych kar.

b) Nienarastaj帷y system kar
- pierwsze naruszenie przepis闚 – ostrze瞠nie,
- ka盥e kolejne naruszenie przepis闚 – kara punktu.

c) Dyskwalifikacja
Organizator (s璠zia) mo瞠 zdyskwalifikowa zawodnika za pojedyncze naruszenie przepis闚, je瞠li jest ono szczeg鏊nie drastyczne. W ka盥ym przypadku natychmiastowej dyskwalifikacji, decyzja organizatora jest ostateczna i nie podlega odwo豉niu.
Zdyskwalifikowany zawodnik traci wszystkie zdobyte w turnieju punkty i nagrody, a organizator ma prawo zdyskwalifikowa zawodnika we wszystkich pozosta造ch konkurencjach turnieju (np. gra podw鎩na, turniej pocieszenia). Nie dotyczy to przypadk闚, gdy zawodnik zosta zdyskwalifikowany z powodu:
- niepunktualno軼i lub nieprzepisowego stroju;
- niezdolno軼i do gry wynik貫j ze stanu zdrowia lub kontuzji;
- dyskwalifikacji spowodowanej naruszeniem przepis闚 dotycz帷ych nieuzasadnionych przerw w grze, je瞠li spowodowana ona by豉 stanem zdrowia lub kontuzj;
- naruszenia kodeksu przez partnera deblowego.

d) Gra podw鎩na:
- Ostrze瞠nie, kara punktu, kara gema oraz dyskwalifikacja nak豉dane s na par deblow.
- Organizator (s璠zia) ma prawo zdyskwalifikowa jednego lub obu zawodnik闚 w pozosta造ch konkurencjach turnieju (np. gra pojedyncza, turniej pocieszenia).

15. Dochodzenie i na這瞠nie kary
Organizator (s璠zia) powinien przed na這瞠niem kary zachowa szczeg鏊n staranno嗆 i rzetelno嗆 przy ustalaniu fakt闚 zaistnia貫go przewinienia.

VII.4 Szczeg鏊ne formy naruszenia kodeksu
Za szczeg鏊n form naruszenia kodeksu uwa瘸 si pojedyncze naruszenie kodeksu, kt鏎e jest wyj徠kowo naganne i powa積ie godzi w dobre imi Polskiego Zwi您ku Tenisowego, turnieju lub kogokolwiek spo鈔鏚 organizator闚 i pracownik闚 turnieju oraz sponsor闚 cyklu KTT.

VII.5 Dozwolone przerwy
Podczas meczu wraz z rozgrzewk zawodnik ma prawo do maksimum dw鏂h 3 minutowych przerw. Mog to by jedynie przerwy na pomoc medyczn lub na wyj軼ie do toalety lub poprawienie stroju. Po zako鎍zeniu przerwy ka盥a nieuzasadniona zw這ka w podj璚iu gry jest karana zgodnie z narastaj帷ym systemem kar.
Po zako鎍zeniu drugiego seta zawodnicy graj帷y w kategoriach wiekowych +45 i powy瞠j maj prawo do 10 min przerwy, chyba, 瞠 w miejsce 3 seta rozgrywany jest tie- break.


Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie